VELUX dakkapel is een uniek product met een strakke uitstraling en een verbluffend resultaat.

Sinds, per 1 oktober 2010, de wetgeving met betrekking tot het plaatsen van dakvensters is veranderd, is het vergunningsvrij toegestaan om 60 cm uit het dakvlak te verrijzen met bouwsels. Met de VELUX dakkapel haalt u de geweldige lichtinval van een dakvenster binnen en tevens de ruimtewinst van een dakkapel.

Wat het nog mooier maakt, is dat de prijs ruim onder die van een dakkapel blijft!! Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde of op een aan de straat grenzend dakdeel is het altijd nodig een vergunning aan te vragen. Tevens heeft u hierbij met de welstandsnorm van uw gemeente te maken. Die norm geeft in vrijwel alle gevallen een maximum afmeting aan. Al deze zaken zijn niet van toepassing bij de keuze van een VELUX dakkapel. Slechts voor speciaal vastgestelde welstandeisen, monumentale panden en woningen die onder beschermt dorps- of stadsaanzicht vallen is nog een vergunning vereist.